GDPR wetgeving 2018

 

BVBA Vanhoudt Jürgen, met maatschappelijke zetel te Woumen, Sint-Pietersstraat 21a en ingeschreven in de kruispuntbank van

ondernemingen met ondernemingsnummer 0698.939.240 verzamelt en verwerkt identiteits- en contactgegevens.

Deze gegevens worden gebruikt door onze boekhouding, klantenbeheer, marketing maar ook voor het vervullen van

wettelijke verplichtingen (bijv. aangifte van werken artikel 30 bis).

Door het meedelen van uw persoonlijke gegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze GDPR en

gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord alsook met de verwerking zelf.

Wij willen u er wel op wijzen dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat

wij vertrouwen op de juistheid ervan.

Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit onmiddellijk te melden.

U kan uw gegevens in onze bestanden altijd inkijken, aanpassen of laten verwijderen.

U kan zicht hiervoor wenden tot info@timmerwerkenvanhoudt.be

De contactpersoon hiervoor is Marjolein Vanstechelman.

Wij stellen alles in het werk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.